นโยบายร้านค้า

นโยบายร้านค้า

เนื่องจากการซื้อขายสินค้าจากทางเว็บไซต์เป็นการดำเนินการโดยมีระเบียบการทำงานรองรับ เพื่อความสะดวกเรียบร้อยของการดำเนินการและเพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อสินค้ากับผู้ขายสินค้า ผู้ซื้อสินค้าควรอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของร้านค้าให้เข้าใจเสียก่อนจึงดำเนินการสั่งซื้อสินค้าจากทางเว็บไซต์

การจ่ายหรือชำระเงินค่าสินค้า

 • รับชำระเงินค่าสินค้าเป็นแบบเงินสด, Paypal และบัตรเครดิต
 • ราคาสินค้าเป็นราคาที่รวมภาษีแล้ว
 • ราคาสินค้าเป็นราคาที่รวมค่าจัดส่งแล้ว
 • เมื่อจ่ายหรือชำระเงินค่าสินค้าแล้วไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าครั้งนี้ได้

การจัดส่ง

 • ส่งสินค้าในวันถัดไปหลังจากที่ได้รับเงินโอนแล้ว
 • ส่งสินค้าถึงผู้รับในระยะเวลา 3-7 วันตามระยะทาง (ไม่รวมวันหยูดราชการ)
 • ถ้าผู้ซื้อต้องการให้ส่งสินค้าด่วน(EMS) ต้องจ่ายค่าบริการส่งเพิ่มอีก 50 บาท

การคืนสินค้า

 • ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า
 • ผู้ซื้อสินค้าสามารถคืนสินค้าได้ในกรณีดังต่อไปนี้
  • สินค้าชำรุดซึ่งเกิดจาการขนส่ง
  • สินค้าชำรุดไม่สมบูรณ์แต่แรกแล้วจากผู้ขายสินค้า
  • สินค้าที่ผู้ซื้อขอคืนต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า
 • ผู้ซื้อสินค้าไม่ สามารถคืนสินค้าได้ในกรณีดังต่อไปนี้
  • สินค้าชำรุดซึ่งเกิดจากผู้ซื้อเอง
  • ผู้ซื้อสินค้า คืนสินค้าเกินจากเวลาที่กำหนด คือเกินจาก 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า
  • ผู้ซื้อสินค้าไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นแบบอื่นได้หลังจากชำระค่าสินค้าแล้ว